Vía Phu Thê (50 Vía)

80.000

– Quy cách: 50 vía/hộp
– Hướng dẫn sử dụng:
. Qua ngã ba thả tối thiểu từ 1 vía trở nên
. Qua ngã tư thả tối thiểu từ 2 vía trở nên
. Qua Đình chùa thả tối thiểu từ 3 vía trở nên
. Qua cầu thả tối thiểu từ 5 vía trở nên

Mã: MD0001 Danh mục: , Từ khóa: