VĂN HÓA CÔNG TY

  • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Công ty

          – Là nhân viên Công ty các bạn cần phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

          – Làm việc có Tâm; có Trách nhiệm, có Tư duy.

          Đây là nền tảng văn hóa và tính chuyên nghiệp của Công ty.

  • Làm việc  theo nhóm

          Một tập thể làm việc hợp tác và hiệu quả là yếu tố thiết yếu cho sự thành công. Vì vậy Công ty luôn tạo điều kiện để các cá nhân làm việc theo nhóm, kết quả đạt được của nhóm chính là thành quả của mỗi cá nhân. Sự đóng góp và hợp tác của từng thành viên sẽ tạo ra sức mạnh của cả Công ty.

          Tất cả nhân viên phải hiểu được chức năng, nhiệm vụ của mình, và của các thành viên trong nhóm để hoàn thành công việc của mình một cách chính xác. Khi phối hợp hoặc hỗ trợ công việc nhóm cũng đảm bảo kết quả công việc hoàn thành với chất lượng tốt nhất.

  • Trao đổi thông tin

          Nhân viên được khuyến khích chia sẻ các quan điểm, tìm kiếm thông tin, cung cấp dữ liệu và giải quyết những vướng mắc cùng với cấp trên trực tiếp; khi cần thiết cũng có thể tham khảo ý kiến của bất kỳ thành viên nào trong Ban Lãnh đạo để đi đến giải pháp sau cùng. Cấp trên luôn phải lắng nghe ý kiến của nhân viên, cấp dưới; khuyến khích những nỗ lực và ghi nhận thành tích của nhân viên hoặc tìm giải pháp cho những khó khăn mà nhân viên gặp phải. Giám đốc Công ty không chấp nhận cách truyền đạt thông tin sai lệch, đồn thổi, gây chia rẽ nội bộ làm tinh thần làm việc và quan hệ đồng nghiệp trở nên đố kỵ và thiếu hợp tác.

           Giám đốc đánh giá cao các ý kiến của tất cả các thành viên trên tinh thần xây dựng, cầu tiến vì sự phát triển và thịnh vượng của công ty.

  • Tôn trọng giá trị Nhân viên

            Công ty luôn xem con người là nguồn nhân lực quý giá nhất. Vì thế, Công ty luôn tạo mọi điều kiện để nhân viên phát huy hết tiềm năng của mình bằng cách khuyến khích nhân viên học hỏi thêm và tin tưởng giao phó những trọng trách cao hơn, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm mà nhân viên có thể đảm trách.

            Giám đốc Công ty luôn trân trọng tất cả mọi ý kiến đóng góp của các thành viên.

  • Trách nhiệm

            Sự thành công của Công ty phụ thuộc vào việc thỏa mãn những quyền lợi hợp lý, đúng đắn của khách hàng và nhân viên. Điều này cần phải có sự hợp tác toàn tâm toàn ý của các thành viên trong Công ty. Nhân viên cần phải làm việc đúng giờ, đều đặn, hoàn thành công việc một cách hữu hiệu, đạt chất lượng cao và chấp hành nội quy, quy định và chuẩn mực đã đề ra.

  • Tính chuyên nghiệp trong việc

            Tính chuyên nghiệp được thể hiện bằng cam kết cung cấp sản phẩm cho khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ khách hàng chu đáo, uy tín, giao tiếp với khách hàng bằng thái độ hòa nhã, lịch thiệp, tôn trọng nhau trong thương lượng và tranh luận để đi đến thống nhất. Sử dụng các biểu mẫu, tài liệu chuẩn của công ty khi gửi đến khách hàng.

             Mặt khác, tính chuyên nghiệp được thể hiện bằng việc chấp hành nghiêm túc nguyên tắc quản lý điều hành, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

             Tính chuyên nghiệp cũng đòi hỏi nhân viên kiểm soát hữu hiệu cảm xúc cá nhân của mình để lắng nghe, trao đổi nhằm giải quyết các rắc rối, khó khăn trong công việc theo mục đích chung của Công ty.

              Tôn chỉ Công ty về sự chuyên nghiệp: Chuyên nghiệp từ những việc nhỏ.